Sélectionner une page

W zależności od przypadku proces pierwszego logowania może wyglądać nieco inaczej, a w niektórych przypadkach będą wymagane dodatkowe czynności, np. Zachęcamy do zapoznania się z wideoinstrukcja pierwszego logowania dla uczestników PPE. Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami ułatwiającymi pierwsze logowanie na platformę inwestycyjną inPZU. Dzięki temu Znaleźć brokera opcji w zależności od potrzeb dodatkowo zabezpieczasz swoje środki i informacje wrażliwe jak np. Dane dotyczące Twojego stanu zdrowia, nawet jeśli dane dostępowe do jednego z serwisów zostaną przejęte. Wiele przeglądarek podpowiada teraz automatycznie taką możliwość, ale w momencie utraty  urządzenia takie zapamiętane dane stanowią otwartą  bramę do Twoich kont i Twoich środków.

Jestem uczestnikiem PPE i chcę uzyskać dostęp do serwisu inPZU

Pierwsze logowanie do rachunku PPE w serwisie inPZU może przebiegać na kilka sposobów – w zależności od tego, czy  posiadałeś/aś wcześniej aktywny dostęp do Twojego rachunku w starym serwisie SSI  czy też nigdy wcześniej nie logowałeś/aś się  do swojego rejestru. Pierwsze logowanie do rachunku PPK w serwisie inPZU może przebiegać na kilka sposobów – w zależności od tego, czy Twój pracodawca przekazał nam Twoje dane kontaktowe, Należy kupować złoto – Aktualności na żywo a jeśli tak – to jakie (sam numer telefonu czy także adres e-mail). W niektórych przypadkach będą wymagane dodatkowe czynności, np. Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA („Fundusze”) towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu, np.

  1. Dane dotyczące Twojego stanu zdrowia, nawet jeśli dane dostępowe do jednego z serwisów zostaną przejęte.
  2. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności.
  3. Wiele przeglądarek podpowiada teraz automatycznie taką możliwość, ale w momencie utraty  urządzenia takie zapamiętane dane stanowią otwartą  bramę do Twoich kont i Twoich środków.
  4. Pierwsze logowanie do rachunku PPK w serwisie inPZU może przebiegać na kilka sposobów – w zależności od tego, czy Twój pracodawca przekazał nam Twoje dane kontaktowe, a jeśli tak – to jakie (sam numer telefonu czy także adres e-mail).

Zalety serwisu inPZU

Zobacz instrukcję i film jak przebiega proces wideoweryfikacji.

Nie zapisuj loginów i haseł dostępowych w pamięci przeglądarek.

Likwidacja Funduszu (subfunduszu), a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem YA-HI.com Forex Broker-przegląd i informacje YA-HI.com kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy. W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz wskaźnikiem ryzyka zawartym w KID.

inPZU – nowoczesna platforma inwestycyjna