Sélectionner une page

Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev. W trakcie konferencji przedstawiciele GPW mówili, że prowadzone są działania mające na celu pozyskanie kolejnych emitentów ETF na rynku głównym, a także wykorzystanie rynku Global Connect do zaoferowania w Warszawie jednostek ETF-ów, które są popularne na rynkach globalnych. Rynek GC warszawskiej giełdy służy do notowania firm zagranicznych bez zgody emitentów, co jest możliwe dzięki wprowadzaniu tych akcji przez animatorów. Rozważane jest także zwiększenie liczby spółek, których akcjami można notować na rynku Global Connect, choć – jak przyznała wiceprezes Olszewska – w przypadku spółek amerykańskich jest to utrudnione.

Linie biznesowe GK GPW

Jest ona także podmiotem opracowującym Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR oraz Wskaźniki Transakcyjne WIRON. Oferta produktowa na TGE zbliżona jest do najbardziej rozwiniętych giełd towarowych na rynkach państw Unii Europejskiej. Wolumen obrotów energią elektryczną i gazem pozycjonuje polską giełdę nie tylko jako największą w regionie, ale także jako duży podmiot w skali europejskiej. Biorąc pod uwagę fakt, że produkty oferowane na TGE dotyczą wyłącznie rynku polskiego, a giełdy europejskie niejednokrotnie łączą wolumen obrotu z wielu państw na wspólnej platformie, wielkość obrotu na TGE potwierdza jej silną pozycję. Nowa inicjatywa jest realizowana w ramach, stworzonego przez GPW, programu Firm Partnerskich GPW w zakresie crowdfundingu i crowdinvestingu, do którego zgłosił się Dom Maklerski INC.

Polskie startupy przekształcają sektor zielonej energii. Poznaliśmy laureatów prestiżowego konkursu

Usługi posttradingoweUsługi posttransakcyjne dla rynku finansowego prowadzonego przez GPW i BondSpot, w skład których wchodzą usługi depozytowe, rozliczeniowe i rozrachunkowe, oferowane są przez spółkę stowarzyszoną GPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) i jej spółkę zależną KDPW_CCP S.A. Rozliczenia transakcji zawartych przez Członków TGE na poszczególnych rynkach prowadzi Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), spółka zależna TGE. Przedmiotem rozliczeń są transakcje na towary giełdowe oraz instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi. IRGiT rozlicza cały wolumen energii elektrycznej i gazu sprzedawany w Polsce na rynku giełdowym. Wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne i autorski model rozrachunku IRGiT prowadzi także rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) TGE, gdzie przedmiotem obrotu są kontrakty terminowe na indeks TGe24 oraz instrumenty finansowe bazujące na gazie.

Giełda reaguje na nowego prezesa Orlenu i « zagubioną » ropę

Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia, który wprowadza ważne zmiany w regulacjach mających na celu zapobieganie nadużyciom na rynku kapitałowym oraz w przepisach dotyczących emisji akcji w ofercie publicznej. Listing Act ma na celu zwiększenie atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych dla spółek oraz ułatwienie dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi Broker Forex Dukascopy. Przegląd i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. Armenia Securities ExchangeArmenia Securities Exchange (AMX) to spółka z siedzibą w Erywaniu, organizująca obrót instrumentami finansowymi w Armenii. AMX posiada 100% akcji Central Depository of Armenia (depozytariusz papierów wartościowych).

Zakopane wypełniło się po brzegi, ale to nie hotelarze najwięcej zyskali

Central Depository of Armenia prowadzi rozliczenia transakcji instrumentów kapitałowych oraz korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych (zarówno na zorganizowanym rynku giełdowym, jak i pozagiełdowym). Jest pionierem wdrażania nowatorskich rozwiązań z zakresu obrotu towarami giełdowymi. TGE prowadzi rynki, w których uczestniczą największe przedsiębiorstwa z sektora energetycznego w Polsce. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym i prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia.

  1. Nowe rozwiązanie będzie zbudowane z dwóch dużych modułów.
  2. Nowa platforma ma być adresowana do start-upów i inwestorów z całego świata – nie tylko firm i inwestorów działających w Polsce.
  3. ETF to fundusze, których skład odzwierciedla indeksy giełdowe.
  4. Obecność na rynku kapitałowym przynosi polskim przedsiębiorcom także inne korzyści takie jak wzrost rozpoznawalności, wiarygodności, efektywności i przejrzystości zarządzania.
  5. Jest ona także podmiotem opracowującym Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR oraz Wskaźniki Transakcyjne WIRON.

— Widzimy wzrost udziału zdalnych członków w obrotach giełdy, stąd można powiedzieć, że za wzrostem obrotów stoją inwestorzy zagraniczni. Poza tym aktywnie spotykaliśmy się ostatnio z inwestorami, głównie z inwestorami z USA i widzimy, że zainteresowanie Polską jest i to zainteresowanie nas cieszy – powiedział Tomasz Bardziłowski, który od kwietnia jest prezesem GPW. Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe.

Listing Act, który liberalizuje niektóre zasady, dotyczące sporządzania prospektów przez spółki notowane na rynku. Poza tym przedstawiciele giełdy liczą, że zwiększone obroty zwiększą zainteresowanie debiutami giełdowymi (im większe obroty, tym większa płynność, co powinno ułatwiać sprzedaż i kupno akcji oraz uzyskiwać odpowiednie wyceny). Jednocześnie Grupa Kapitałowa GPW rozszerza swoją ofertę dla emitentów, wprowadzając usługi finansowania społecznościowego w zakresie crowdfundingu inwestycyjnego. Nową jednostką odpowiedzialną za tę działalność będzie spółka GPW Private Market S.A., która otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego w dniu 27 października 2023 r. Spółka planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej w 2024 r., otwierając nowe perspektywy finansowania dla emitentów na rynkach NewConnect i Catalyst – informuje GPW w komunikacie.

Podkreślił, że widzi « ogromny potencjał » do wzrostu obrotów, a tym samym przychodów GPW. — W ostatnich latach rynek kapitałowy nie nadążał za wzrostem PKB i mamy nadzieję, że będziemy nadrabiać tę lukę. Liczymy, że to wpłynie na wzrost naszych przychodów – stwierdził prezes. Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. Nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR.

W przeciwieństwie do świadectw pochodzenia, gwarancje nie wiążą się z prawami majątkowymi ani z systemem wsparcia dla OZE – pełnią jedynie funkcję informacyjną. Nie istnieje również obowiązek zakupu gwarancji, ale mogą być one uzyskiwane przez podmioty, które chcą udowodnić, że dana ilość zużytej przez nie energii została wytworzona w źródłach odnawialnych. — Jesteśmy w kontakcie z domami maklerskimi i bankami i wiemy, jakie są opinie na rynku, widzimy też, że kilka transakcji jest rozważanych. Obserwujemy także ożywienie w kontaktach ze spółkami, więcej spółek pyta o giełdę i o możliwość pozyskania kapitału – powiedziała Izabela Olszewska, wiceprezes GPW. Jak mówili przedstawiciele zarządu GPW na konferencji, jedną z szans na wzrost zainteresowania giełdą upatrują oni w niedawnej zmianie europejskich regulacji, czyli na przyjęciu przez Parlament Europejski tzw.

Ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie.

Smart kontrakty oraz sprawdzać łatwo historię wcześniej zawartych transakcji. Nowe rozwiązanie będzie zbudowane z dwóch dużych modułów. Pierwszy z nich pozwoli przeprowadzać start-upom poszukującym kapitału kampanie crowdfundingowe oraz emisje akcji skierowane do wyselekcjonowanej niewielkiej grupy inwestorów. TGE jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce. Od 2000 roku prowadzi rynek energii elektrycznej, na którym operują największe przedsiębiorstwa energetyczne z Polski i regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

C) częściowo zautomatyzowany obrót tokenami wartościowymi.

TGE prowadzi ponadto Rynek Rolny oraz Rejestr Świadectw Pochodzenia i Rejestr Gwarancji Pochodzenia oraz, za pośrednictwem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT), dokonuje rozliczeń transakcji zawieranych na rynku towarowym i finansowym TGE. Nowy zarząd GPW liczy na przyciągnięcie debiutantów i wzrost liczby Podgląd: August Non-Farm Payrolls według liczb (i dlaczego prawdopodobnie rozczaruje) notowanych spółek. Według przedstawicieli zarządu giełdy, spółki na warszawski parkiet będzie przyciągał widoczny wzrost obrotów akcjami. Kierownictwo widzi rosnące zainteresowanie firm pozyskiwaniem kapitału poprzez giełdę. W planach jest także zwiększenie liczby zagranicznych spółek notowanych na GPW.

Zmiany dotyczą rynku NewConnect oraz Catalyst i jak wynika z komunikatu, są odpowiedzią na oczekiwania rynku. Pierwsze testowe tokenizacje w ramach projektu GPW Private Market planowane są pod koniec tego roku. Zapis całej dyskusji podczas konferencji „Dzień z kulturą na GPW”.

W ramach prac rozwojowych technologie zintegrowane w jeden system informatyczny, pozwalając na pozyskiwanie przez spółki finansowania, a także, w dalszej kolejności, umożliwiając obrót na rynku wtórnym prawami majątkowymi powstającymi w wyniku udzielenia przez inwestorów finansowania OctaFX Broker Recenzja: warunki handlowe i korzyści dla firmy tym spółkom. Platforma będzie odpowiadać na potrzeby emitentów oraz inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, a swoim zasięgiem obejmie rynek zarówno polski jak i międzynarodowy. W trakcie konferencji padło pytanie, czy za wzrost obrotów odpowiadają inwestorzy zagraniczni.

Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle. Do tej pory wymagany kapitał własny spółki ubiegającej się po raz pierwszy o dopuszczenie akcji do obrotu wynosił co najmniej 500 tys. Zł., a liczba niepowiązanych akcjonariuszy mniejszościowych wynosiła co najmniej 10 takich akcjonariuszy. Ograniczenie dotyczące akcji założycielskich odnosi się do tego, że nie mogą zostać one wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji na NC. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce wspierać rozwój rynku sztuki.

Organizuje obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego (certyfikaty strukturyzowane, ETFy, warranty oraz certyfikaty inwestycyjne) w ramach Głównego Rynku, New Connect oraz GlobalConnect. Wartość obrotów oraz liczba notowanych instrumentów czyni z GPW jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdę krajową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.W ramach Głównego Rynku odbywa się m.in. Warszawska Giełda stanowi największy rynek instrumentów pochodnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Najbardziej płynnym instrumentem pochodnym, generującym najwyższe wolumeny obrotów, pozostaje od lat kontrakt terminowy na WIG20.Obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi, listami zastawnymi prowadzony jest w ramach Catalyst na platformach transakcyjnych GPW oraz Bondspot. Hurtowy obrót obligacjami skarbowymi jest organizowany przez Treasury BondSpot Poland.Grupa organizuje i prowadzi także obrót na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A w zakresie Rynku Energii Elektrycznej, Rynku Gazu oraz Rynku Praw Majątkowych. Uruchomiono Rynek Rolny, na której prowadzony jest obrót płodami rolnymi.

Inicjatywa adresowana jest do podmiotów krajowych i zagranicznych z branży maklerskiej, które oferują usługi w zakresie finansowania i inwestowania społecznościowego. Uruchomiona Platforma crowdfundingowa Raisemana, oparta o blockchain, działająca we współpracy z GPW, ma umożliwić producentom gier pozyskiwanie środków na produkcję oraz dystrybucję swoich tytułów gier w zamian za tokeny blockchain. Start nowej platformy crowfundingowej to pierwszy etap wdrożenia inicjatywy strategicznej GPW Private Market, która stanowi jeden z priorytetowych projektów dla GPW. Docelowo inicjatywa GPW Private Market ma być platformą obrotu wtórnego stokenizowanymi aktywami cyfrowymi oraz uzupełnić giełdową ofertę zarówno dla doświadczonych firm giełdowych, jak i dla tych które dzisiaj jeszcze są na zbyt wczesnym stadium rozwoju, żeby wejść na NewConnect lub Rynek Główny. Prowadzenie rejestrów TGETGE prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii oraz Rejestr Świadectw Pochodzenia dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia.

Pozycja GPW w regionieGPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW. Obsługa emitentówObsługa emitentów obejmuje dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu giełdowego oraz notowanie papierów wartościowych na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę GPW. « Pozytywnie oceniamy najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach Listing Act, w tym przede wszystkim rozszerzenie katalogu emisji bezprospektowych. Mamy nadzieję, że liberalizacja wymogów prospektowych istotnie przyczyni się do zwiększenia skali pozyskania kapitału przez spółki notowane na GPW » – powiedział Bardziłowski, cytowany w komunikacie.

Nowe regulacje skupiające się przede wszystkim na zwiększeniu transparentności emitentów zostały zawarte w uchwale zarządu GPW z dnia 16 listopada br. Mają one na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa transakcji w alternatywnym systemie obrotu, obejmującym rynki NewConnect (NC) i Catalyst, prowadzone przez GPW. Nowa platforma ma być adresowana do start-upów i inwestorów z całego świata – nie tylko firm i inwestorów działających w Polsce. A oparcie jej na technologii blockchain, jak mówiła Monika Hałupczak, spowoduje miedzy innymi, że transakcje na niej będą bezpieczne i transparentne – przestrzegane będą również procedury zapobiegające praniu brudnych pieniędzy.

GPW LogisticsSpółka posiada narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, służące automatyzacji i cyfryzacji procesów dla branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obiegu dokumentów transportowych. GPW to silna i prestiżowa instytucja o znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej. Od wielu lat zapewniamy polskim i europejskim firmom dostęp do kapitału oraz dostarczamy zaplecze edukacyjne, przyczyniając się tym samym do postępu gospodarczego i społecznego. Zorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła wprowadzenie istotnych zmian w regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Prezentację nowej platformy warszawskiej giełdy Monika Hałupczak zaczęła od uwagi, że już ponad 70 proc. Rynków kapitałowych na świecie sięga po technologię blockchain. GPW też chce iść w tym kierunku i wykorzysta ją w budowie nowej platformy GPW Private Market, która ma łączyć inwestorów ze spółkami niepublicznymi (nienotowanymi) poszukującymi kapitału. — Liczymy na wzrost liczby spółek na giełdzie, na rozwój produktów typy ETF.